home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 443 W tym miesiącu 30040
Lokalizacja: Woj.: Wielkopolskie, powiat: , miasto: 61-663 Poznań, ulica: ul. Winogrady 18.

"aPit "

„aPit ” Biuro Rachunkowe Tomasz Ciereszko Doradztwo podatkowe oraz pełen zakres usług księgowych i płacowych

Certyfikat 2012
11425 liczba wyświetleń, 0 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

 

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, płac oraz doradztwem podatkowym. W ramach realizowanych umów świadczymy zarówno kompletne usługi obejmujące całokształ działań finansowo – księgowych, jak również realizujemy zlecenia dotyczące tylko niektórych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Nasza oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera:

prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,

sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,

sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,

sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,

sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,

ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,

ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,

badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów,

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunek zysków i strat – w terminie wynikającym z przepisów prawa,

informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,

branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności,

wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,

udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego.


Dodatkowo proponujemy:

sporządzanie rachunku wyników i bilansu na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy,

sporządzanie zestawienia należności i zobowiązań w cyklu tygodniowym lub miesięcznym,

sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,

sporządzanie raportów i analiz prezentujących określone przez Klienta dane w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym.

 

oraz:

sporządzanie przelewów w systemie bankowym Klienta,

uzgadnianie płatności z kontrahentami Klienta,

sporządzanie wezwań i ponagleń zapłaty.


Oferta na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zawiera:

 prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT,

sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,

sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,

sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,

sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,

ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,

ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,

badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów, 

informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,

branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności,

wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,

udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego.

 

 

"aPit " Biuro Rachunkowe Tomasz Ciereszko Doradztwo podatkowe oraz pełen zakres usług księgowych i płacowych, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: "aPit "
 • NIP: 7820071669
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Ulica: ul. Winogrady 18
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Miejscowość: 61-663 Poznań
 • Adres e-mail: biuro@apit.pl
 • Nr telefonu: 61 667 33 50 ;
 • Adres strony internetowej: http://www.apit.pl/
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 10 grudnia 2012
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 13650c594051d309

  

Dodaj Zlecenie