home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 2083 W tym miesiącu 39780
Lokalizacja: Woj.: Wielkopolskie, powiat: , miasto: 61-576 Poznań, ulica: ul. Górna Wilda 100 /17.

F.H.U. "Ekopartner"

F.H.U. „Ekopartner” Jarosław Królikowski Urządzenia służące racjonalnej gospodarce odpadami i ochronie środowiska.

Certyfikat 2012
11467 liczba wyświetleń, 0 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

Firma „EKOPARTNER”

powstała by pomóc w realizacji ciążących na przedsiębiorcach obowiązkach sprawozdawczych, finansowych związanych z opłatą za gospodarcze korzystanie ześrodowiska oraz z opłatami produktowymi, a także oferuje pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normąPN:EN ISO 14001:2005.

Ponadto „EKOPARTNER” pomoże Państwa firmie przygotować niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, Funduszy Ochronyśrodowiska i banków komercyjnych. 


F.H.U. „EKOPARTNER” posiada w swojej ofercie szereg urządzeń służących racjonalnej gospodarce odpadami i ochronie środowiska, w tym:
R pojemniki na odpady przemysłowe 
R pojemniki na odpady komunalne 
R pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
R pojemniki na odpady niebezpieczne 
R big-bagi 
R kontenery na odpady 
R regały magazynowe 
R wózki do transportu odpadów 
R wanny wychwytujące 
R sorbenty 
R zestawy ADR 
R zestawy do usuwania skutków awarii 

Firma r
ealizuje zamówienia indywidualne na życzenie klienta. 


Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy, jej obrotów czy też charakteru.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązkówsprawozdawczych oraz finansowych. Największą grupę przedsiębiorstw obarczonych obowiązkamistanowią zakłady produkcyjne. Każdy produkt jest wprowadzany na rynek w opakowaniu (przynajmniej jednym). Każde opakowanie podlega ścisłej ewidencji, która z kolei w przypadku niezrealizowaniaobowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych służy naliczeniu opłaty produktowej.

Kolejnym obowiązkiem jest składanie okresowych sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów, o ilości wprowadzonych na rynek opakowań, a takżskładanie okresowychsprawozdań zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczanie stosownychopłat. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności powoduje powstanie któregoś z w/w obowiązków. Ponadto, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, konieczne jest uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, np. decyzja na wytwarzanie odpadów. 

F.H.U. "Ekopartner" Jarosław Królikowski Urządzenia służące racjonalnej gospodarce odpadami i ochronie środowiska., 5.0 out of 5 based on 1 rating

Lokalizacja na mapie.

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: F.H.U. "Ekopartner"
 • Regon: 300085180
 • NIP: 781-115-97-90
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Ulica: ul. Górna Wilda 100 /17
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Miejscowość: 61-576 Poznań
 • Osoba kontaktowa: Jarosław Królikowski
 • Adres e-mail: biuro@ekopartner.net.pl
 • Adres strony internetowej: http://www.ekopartner.net.pl/
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 30 listopada 2012
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 99550b8b718958fa

  

Dodaj opinię

F.H.U. „Ekopartner” Jarosław Królikowski Urządzenia służące racjonalnej gospodarce odpadami i ochronie środowiska.
GD Star Rating
loading...

Adres siedziby firmy

Polska
ul. ul. Górna Wilda 100 /17 /
61-576 Poznań
woj. Wielkopolskie

Instytucje publiczne