home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 1023 W tym miesiącu 36660
Lokalizacja: Woj.: Lubuskie, powiat: , miasto: 20-155 Lublin, ulica: skr. poczt. nr 43.

Fundacja Shalom Chachmej Lublin im. Symcha Wajsa

Fundacja Shalom Chachmej Lublin im. Symcha Wajsa

Certyfikat 2012
11312 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Fundacja Godne Życie
z siedzibą w Lublinie
NR KRS 0000083782
20-089 Lublin; ul. Biernackiego 22
Konto: 21 2030 0045 1110 0000 0095 6050


Informujemy, że:

 

 

wpłaty 1% podatku na konto Fundacji dokona sam Urząd Skarbowy, pod warunkiem, że wpiszemy w odpowiednich polach formularza PIT:

 • nr KRS (numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym) Fundacji: 0000083782
 • kwotę 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

  Dla wygody naszych darczyńców udostępniamy powyżej program „PIT Format 2011″, który dokona automatycznego obliczenia 1% podatku i automatycznie też wpisze numer KRS Fundacji Godne Życie!

   

  Dodatkowo – nieobowiązkowo – można w formularzu PIT:

 • podać cel szczegółowy 1% podatku (odpowiednie pole „Informacji uzupełniających”)
 • wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd skarbowy Państwa danych umożliwiających identyfikację wpłaty: imię, nazwisko, adres, wysokość kwoty 1% podatku(trzecie pole „Informacji uzupełniających” – do zaznaczenia). Wyrażenie zgody w tym polu formularza PIT na przekazanie nam Państwa danych adresowych przez Urząd Skarbowy pozwoli nam na wysłanie Państwu podziękowania i upominku – oraz w razie ewentualnych wątpliwości umożliwi sprawdzenie, czy kwota faktycznie została do nas przekazana przez Urząd Skarbowy.

   

  Uwaga! W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami – informujemy, że osoby, które otrzymują zwrot nadpłaconego podatku - wynikający z wcześniej potrąconych i odprowadzonych do Urzędu Skarbowego (np. przez pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy - również mogą przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego! W takim przypadku Urząd Skarbowy przekazuje 1% od tej części kwoty odprowadzonych wcześniej zaliczek, która pozostanie ostatecznie w Urzędzie Skarbowym jako należny podatek wyliczony w formularzu PIT (rzadko zdarza się, by Urząd Skarbowy zwrócił pełną kwotę odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy – zazwyczaj zwrot dotyczy jedynie części kwoty zaliczek). Nie należy zniechęcać się pozornie niewielką wysokością tych pojedynczych kwot - każda przekazana złotówka jest dla nas bardzo cenna!

  Przypominamy także, że Urząd Skarbowy przekazuje 1% podatku tylko od podatku zapłaconego w terminie – prosimy więc o zwrócenie na to uwagi, jeśli ze złożonego PITu wynika konieczność dopłaty podatku. Warunkiem przekazania 1% podatku jest także złożenie deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie.

   


  Oprócz 1% podatku możliwe są także dowolne darowizny, które są odpisywane od podstawy opodatkowania
  Darowizny takie należy wpłacać na konto Fundacji z dopiskiem na jaki cel pożytku publicznego ma być użyta darowizna.

Fundacja Shalom Chachmej Lublin im. Symcha Wajsa, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Lokalizacja na mapie.

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: Fundacja Shalom Chachmej Lublin im. Symcha Wajsa
 • NIP: brak
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Ulica: skr. poczt. nr 43
 • Województwo: Lubuskie
 • Miejscowość: 20-155 Lublin
 • Nr budynku: ul. Biernackiego 22
 • Osoba kontaktowa: Tomasz Bojarski
 • Adres e-mail: gz@fundacja.org.pl
 • Nr telefonu: 605 953 897
 • Adres strony internetowej: http://www.fundacja.org.pl/
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 13 listopada 2012
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 82550a1f78c0f5f9

  

Dodaj opinię

Instytucje publiczne