home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 2603 W tym miesiącu 59310
Lokalizacja: Woj.: Podlaskie, powiat: grajewski, miasto: Grajewo, ulica: Sojczyn Borowy.

KURSY-DOSKONALENIE WYRÓŻNIONY

Certyfikat 2012
11934 liczba wyświetleń, 0 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

1.Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do korzystania z programu MS Excel 2007-2010. Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel 2007/10 w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Sprecyzowany profil kursu pozwala w przystępnej i rzeczowej formie pokazać możliwości MS Excel 2007-10 w codziennej pracy oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

GRUPY, ok. 10 osób.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i
projektora, praca online i w programie MS Excel.

Program szkolenia

48-godzin, 6 dni szkoleniowe -terminy do ustalenia

1. Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści

2. Okna programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek.

3. Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.

4. Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

5. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

6. Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.

7. Formatowanie graficzne.

8. Typy danych i formatowanie według typu danych.

9. Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

10. Formuły i funkcje

11. wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór
komórek.

12. podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.

13. adresowanie względne i bezwzględne.

14. funkcje logiczne.

15. Formuły zliczające i sumujące

16. Formuły do zastosowań finansowych

17. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem

18. Praca z datami i czasem

19. Sortowanie danych i filtry.

20. Tworzenie i stosowanie konspektów

21. Tworzenie wykresów i grafiki

22. Formatowanie warunkowe

23. Drukowanie i jego opcje

24. Przygotowywanie arkusza do druku.

25. Zarządzanie skoroszytami

26. tworzenie i organizacja skoroszytów.

27. formaty plików.

28. Tworzenie tabel przestawnych

29. Odpowiednia struktura danych wejściowych

30. Wybór zakresu danych

31. Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu

32. Układ danych

33. Pola stron, kolumn, wierszy, danych

34. Właściwości pól

35. Modyfikacja układu już tabeli przestawnej

36. Formatowanie tabeli przestawnej

37. Autoformatowanie tabeli przestawnej

38. Formatowanie poszczególnych pól tabeli

39. Grupowanie danych

40. Grupowanie według dat (analiza danych w przedziałach czasowych)

41. Grupowanie według wartości liczbowych

42. Grupowanie tekstów

43. Grupowanie wielopoziomowe

44. Szybkie grupowanie/rozgrupowanie

45. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych

46. Odświeżanie danych

47. Szybkie odświeżanie

48. Zmiana danych źródłowych

49. Automatyczna zmiana zakresu danych źródłowych

50. Cykliczne odświeżanie

51. Obliczenia w tabeli przestawnej

52. Warianty ukazywania danych w zestawieniu: suma, liczba wystąpień,
wartości minimalne i maksymalne, średnia

53. Pokazywanie danych w ujęciu procentowym

54. Pokazanie dynamiki zmian

55. Sumy pośrednie w tabeli przestawnej

56. Wykresy przestawne

57. Tworzenie wykresów przestawnych

58. Prezentacja danych

59. Modyfikacja utworzonych wykresów

60. Obliczenia w tabelach przestawnych

61. Wykorzystanie pól obliczeniowych

62. Tworzenie formuł pól obliczeniowych

63. Lista formuł tabeli

64. Metody wykorzystania danych z tabeli przestawnej poza tabelą
przestawną

65. Kopiowanie danych z tabeli przestawnej

66. Funkcja WEŹDANETABELI

67. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych z wielu zakresów

68. Użycie danych z innych tabel lub wykresów przestawnych

69. Wykorzystanie wielu zakresów danych

70. Pokazywanie szczegółowych danych tabeli przestawnej

71. Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP

MS OFFICE EXCEL 2010
poziom zaawansowany
32 godz.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia poznanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania tego programu.

Umiejętności zdobywane na szkoleniu:

Swobodne dobieranie rozwiązań do konkretnego problemu
Zaawansowane metody edycji komórek i wypełniania seriami danych
Tworzenie i edycja tabel przestawnych
Przyśpieszenie pracy poprzez wykorzystanie odpowiednich formuł
Metody wymiany danych
Nagrywanie prostych makropoleceń

Zakres:

Powtórzenie podstawowych wiadomości
Wprowadzanie, edycja i kasowanie danych
Definiowanie formuł obliczeniowych, korzystanie z funkcji wbudowanych – kreator funkcji
Formatowanie danych, zakresów komórek
Zaawansowane operacje na danych w komórkach arkusza
Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek
Tworzenie własnych formatów
Funkcje warunkowe
Formuły tablicowe i nazywanie komórek
Zabezpieczanie komórek, arkuszy, skoroszytów, plików
Zaawansowane opcje wydruku arkusza
Śledzenie zależności – Inspekcja
Grupowanie danych
Baza danych
Zasady tworzenia baz danych, mechanizm sortowania
Kontrola poprawności wprowadzanych danych
Wybieranie rekordów w oparciu o zdefiniowane kryteria, autofiltr, filtr zaawansowany
Sumy pośrednie
Analiza informacji w bazie danych za pomocą funkcji
Konsolidacja danych
Usuwanie duplikatów
Tabele przestawne
Zasady tworzenia tabel przestawnych, metody analizy danych w tabeli
Modyfikacja tabel przestawnych
Tworzenie zestawień o różnym poziomie szczegółowości
Tworzenie wykresów przestawnych
Niektóre z podanych zaawansowanych metod analizy danych
Wybrane funkcje finansowe, matematyczne, statystyczne
Sposób rozwiązania zadań z jedną niewiadomą za pomocą opcji Szukaj Wyniku
Rozwiązywanie zadań z wieloma niewiadomymi za pomocą programu Solver
Używanie Menedżera Scenariuszy
Tworzenie szablonu z ochroną i poprawnością danych
Makrodefinicje
Tworzenie makrodefinicji poprzez ich nagrywanie
Sposoby odtwarzania nagranych makrodefinicji
Zasada dostępności nagranego makropolecenia w innych skoroszytach
Metody wymiany danych
Wymiana danych między arkuszami, skoroszytami
Import i eksport plików tekstowych
Metody wymiany danych pomiędzy Excelem i innymi programami – osadzanie obiektów w Excelu

Normal 0 21

Microsoft Access 2003 – tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

program szkolenia

· Tworzenie, modyfikacja relacji jeden do jeden

· Tworzenie, modyfikacja relacji jeden do wielu

· Tworzenie złączeń (sprzężeń)

· Stosowanie więzów integralności

· Stosowanie automatycznego usuwania powiązanych rekordów

· Tworzenie i modyfikacja pola/ kolumny z odnośnikiem

· Tworzenie i modyfikacja reguły poprawności dla pola/ kolumny

· Tworzenie i modyfikacja maski wprowadzania w polu/ kolumnie

· Tworzenie i modyfikacja wartości domyślnych w polu/ kolumnie

· Ustawianie wymagalności wprowadzenia danych do pola/ kolumny

· Tworzenie i modyfikacja kwerend aktualizujących

· Tworzenie i modyfikacja kwerend usuwających

· Tworzenie i modyfikacja kwerend tworzących tabele

· Dołączanie nowych rekordów do tabeli z wykorzystaniem kwerend

· Tworzenie i modyfikacja kwerend krzyżowych

· Grupowanie danych w kwerendach

· Używanie w kwerendach funkcji agregujących

· Używanie symboli wieloznacznych widoku projektu kwerendy

· Używanie wyrażeń arytmetycznych i logicznych w kwerendach

· Wyświetlanie najwyższych i najniższych wartości w zakresie kwerendy

· Parametryzacja kwerend

· Wykorzystanie wartości Null oraz operatora NOT

· Tworzenie związanych i niezwiązanych kontrolek w formularzu

· Tworzenie i edycja pola kombi

· Tworzenie kontrolek zawierających wyrażenie arytmetyczne lub logiczne

· Ustawianie kolejności przechodzenia klawiszem tab pomiędzy kontrolkami

· Wstawianie pola, które jest widoczne w nagłówku lub stopce formularza na pierwszej lub na wszystkich stronach

· Utworzenie podformularza

· Modyfikacja podformularza

· Utworzenie kontrolki w raporcie

· Utworzenie kontrolki z wyrażeniem, które dokonuje procentowych obliczeń wartości

· Tworzenie podsumowań z wykorzystaniem sumy bieżącej

· Wstawianie pola, które wyświetlane jest w nagłówku lub stopce raportu

· Wymuszanie przejścia do nowej strony dla grup danych

· Importowanie do bazy danych plików tekstowych

· Eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego

· Tworzenie prostego makropolecenia (np. zamknięcie formularza)

· Uruchamianie makropolecenia
Przypisywanie makropolecenia do formularza, raportu, kontrolki

 

Kurs e-learning

1. INTERNET JAKO NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE

2. POCZTA ELEKTRONICZNA – tzw. e-mail

3. E-learning i pojęcia z nim związane

4. Moodle- narzędzie dydaktyczne

5. FRONTER- narzędzie dydaktyczne

6. JOOMLA- tworzenie własnej www

7.Dziennik elektroniczny

8.Arkusz organizacyjny

9.Plan lekcji

10.Nabór elektroniczny

11.Podpis elektroniczny

Dodatkowe informacje o firmie

 • Ogłoszeniodawca: Firma (wykonam Usługę)
 • Imię: Antoni Cichocki
 • Województwo: Podlaskie
 • Powiat: grajewski
 • Kod pocztowy: 19-200
 • Miejscowość: Grajewo
 • Ulica: Sojczyn Borowy
 • Nr budynku: 63
 • Adres e-mail: konsorcjum-grajewo@home.pl
 • Nr telefonu: +48 608 345 482
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lokalizacja: Cały kraj
 • Cena: --
 • Miejsce wykonania usług: U sprzedawcy/wykonawcy
 • Lista: 25 czerwca 2013
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 74851c955e3243b7

  

KURSY-DOSKONALENIE WYRÓŻNIONY

Musisz być zalogowany, aby odpowiedzieć na głoszenie.

Informacje o autorze ogłoszenia.

KURSY-DOSKONALENIE WYRÓŻNIONY

Inne ogłoszenia użytkownika: PU-H Cichocki Antoni

Ostatnio dodane przez PU-H Cichocki Antoni »