home
Online 5

Lokalizacja: Woj.: Mazowieckie, powiat: Warszawa, miasto: Warszawa, ulica: Długa.
Certyfikat 2012
11522 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

Historia
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA) rozpoczęło swoja działalność w 1923 roku opierając się na Reskrypcie Organizacyjnym wydanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Powstanie PMA jest konsekwencją realizacji założeń prawnej opieki Państwa nad zabytkami przedhistorycznymi zawartych w Dekrecie Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r.

Wygląd Arsenału w 2 poł. lat trzydziestych XX w. (arch.)
W 1928 roku Prezydent Rzeczypospolitej wydał Rozporządzenie z mocą ustawy o Państwowym Muzeum Archeologicznym, które zawierało również statut Muzeum. Statut nadawał PMA prawa państwowego zakładu naukowo-badawczego mającego za zadanie badania prahistorii ziem Polski, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, konserwację zabytków oraz popularyzację prahistorii. W okresie międzywojennym PMA pełniło także rolę centrum ochrony zabytków archeologicznych. Przejęło zbiory i obowiązki byłego Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych, a także zabytki archeologiczne z byłego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, kolekcje po prof. Józefie Przyborowskim, prof. Adolfie Pawińskim, Kalikście Jagminie, Wojciechu Gersonie, Bogusławie Wernerze oraz część zbiorów Zygmunta Glogera.

Zbiory składały się w 95% z materiału archeologicznego pozyskanego w wyniku badań terenowych, posiadającego pełną wartość źródłową. Staraniem Dyrekcji PMA, utworzony został rezerwat archeologiczny w neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Po roku 1945 zbiory PMA rozszerzone zostały o eksponaty Muzeum Archeologicznego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego im. Erazma Majewskiego oraz pochodzące z badań wykopaliskowych w Biskupinie. W styczniu 1956 r. Muzeum w Biskupinie formalnie stało się oddziałem Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Od 1958 r. siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego jest budynek Arsenału w Warszawie przy ul. Długiej 52. W 1964 r. PMA przejęło „zespół dworsko – parkowy” w Rybnie koło Sochaczewa, w celu utworzenia zaplecza magazynowego. Z czasem oddział ten rozwinął się i stworzone zostały warunki jego wielostronnej eksploatacji jako obszernego zaplecza magazynowego, miejsca pracy i wykorzystywania zbiorów. PMA prowadzi wielostronną działalność muzealną, organizując coroczne badania wykopaliskowe wspomagające ochronę dziedzictwa archeologiczne w różnych częściach Polski (eksploracja kilku do kilkunastu obiektów), opracowuje i publikuje wyniki badań oraz studiów własnych i innych muzeów oraz instytucji archeologicznych – w tym prace źródłoznawcze, analityczne i syntetyczne.

Ponadto PMA rozwija działalność popularyzatorską we własnych siedzibach jak i innych muzeach w Polsce, jak i za zagranicą, udostępniając wystawy, przygotowując prelekcje i wykłady. Dużym zainteresowaniem cieszą się prowadzone w muzeum: lekcje muzealne, projekcje filmowe, „archeohappeningi” – pokazy dawnych technik i obróbki surowca. Od 1995 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne we współpracy z Uniwersytetem Warszawskich organizuje coroczne festyny archeologiczne w Biskupinie.

Działy Muzeum: Pracownia Paleolitu i Mezolitu, Dział Epoki Kamienia, Dział Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza, Dział Epoki Żelaza, Dział Archeologii Bałtów, Dział Wczesnego Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych, Gabinet Numizmatyczny, Pracownia Antropologiczna, Zespół Zarządzania Informacją Muzealną, Pracownia Dokumentacji Naukowej, Pracownia Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów, Pracownia Dokumentacji Wizualnej Muzealiów, Dział Konserwacji Muzealiów, Dział Wystaw i Popularyzacji

*Zbiory Paleolityczne i Mezolityczne
*Zbiory Neolityczne
*Zbiory Epoki Brązu
*Zbiory Epoki Żelaza
*Zbiory Działu Archeologii Bałtów
*Zbiory Wczesno- i Średniowieczne
*Zbiory Numizmatyczne
*Zbiory Antropologiczne

Zapraszamy!

Muzeum w Warszawie, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Lokalizacja na mapie.

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • NIP: brak
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Kod pocztowy: 00-241
 • Ulica: Długa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Miejscowość: Warszawa
 • Nr budynku: 52
 • Powiat: Warszawa
 • Osoba kontaktowa: Biuro
 • Adres e-mail: pma@pma.pl
 • Nr telefonu: 22 504 48 15
 • Adres strony internetowej: http://www.pma.pl
 • Faks: 22 831 51 95
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 12 października 2012
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 685078135d88110

  

Dodaj opinię

Kultura i sztuka