home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 3563 W tym miesiącu 66900
Lokalizacja: Woj.: Wielkopolskie, powiat: , miasto: 60-819 Poznań, ulica: ul. Prusa 3.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

Certyfikat 2012
11129 liczba wyświetleń, 0 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

Biblioteka jest publiczną biblioteką województwa wielkopolskiego. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


Biblioteka współpracuje z domami i ośrodkami kultury oraz muzeami regionalnymi.
Prowadzi działalność wydawniczą.

Biblioteka Wojewódzka

Do zadań WBPiCAK należą:
* Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
* Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sieci bibliotek publicznych w zakresie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach
* Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
* Prowadzenie monitoringu działalności bibliotek samorządowych oraz podejmowanie działań promujących czytelnictwo
* Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz udostępnianie własnych zbiorów
* Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej wraz z wydaniem bibliografii
* Nawiązywanie współpracy bibliotecznej z zagranicą w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji i działalności merytorycznej instytucji bibliotecznych
* Współdziałanie z instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych środowisk lokalnych
* Prowadzenie działalności wydawniczej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych., 2.3 out of 5 based on 3 ratings

Lokalizacja na mapie.

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
 • Regon: 639665348
 • NIP: 7810062516
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Ulica: ul. Prusa 3
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Miejscowość: 60-819 Poznań
 • Adres e-mail: dyrektor@wbp.poznan.pl
 • Nr telefonu: 61 664 08 50
 • Adres strony internetowej: http://www.wbp.poznan.pl/
 • Faks: 61 662 73 66
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 19 kwietnia 2013
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 69650bc54fb67e5e

  

Dodaj opinię

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
GD Star Rating
loading...

Adres siedziby firmy

Polska
ul. ul. Prusa 3 /
60-819 Poznań
woj. Wielkopolskie

Nauka i szkolnictwo