home
Online 0

Wyświetlenia:Dzisiaj 1923 W tym miesiącu 38590
Lokalizacja: Woj.: Mazowieckie, powiat: , miasto: Warszawa, ulica: Miodowa 22 /24.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

Wydział Aktorski, Wydział Reżyserii, WOT, Wydział Sztuki Lalkarskiej

Certyfikat 2012
1869 liczba wyświetleń, 0 dzisiaj

Dane kontaktowe do firmy

O nas

Pierwszą w Warszawie uczelnią mającą kształcić artystów zawodowo występujących na scenie otworzył w 1811 roku Wojciech Bogusławski. Żywot tej najstarszej „akademii teatralnej” był nader krótki, istniały tylko do 1814 roku. W tym okresie wypromowanych zostało trzynaścioro absolwentów. Na owe czasy odznaczała się niezwykle nowoczesną koncepcją i rozległym programem nauki, jej zaś rangę podnosił fakt, że była subsydiowana przez rząd. Istotnym śladem działalności szkoły pozostały – ocalałe w części – wykłady Bogusławskiego niegdyś spisane w manuskrypcie: Dramaturgia, czyli nauka sztuki scenicznej, zawierającym – obok rysu historycznego powszechnych dziejów teatru – rozważania na temat mimiki oraz deklamacji scenicznej. Trwała okazała się wszakże sama idea tego rodzaju placówki, a także ambicje szerokiego zakresu prowadzonej w niej edukacji.
Za właściwy początek naszej uczelni uważamy Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. PIST stworzył w 1932r., i kierował Wydziałem Sztuki Aktorskiej, Aleksander Zelwerowicz. Wydział Sztuki Reżyserskiej, drugi w świecie, ukształtował Leon Schiller, a wykładowcami byli wybitni naukowcy (Henryk Elzenberg, Stanisław Ossowski), artyści (Stanisława Wysocka, Stefan Jaracz, Edmund Wierciński) czy ludzie pióra (Jerzy Stempowski, Tymon Terlecki, Bohdan Korzeniewski). Od tego czasu obowiązuje zasada, że aktorów i reżyserów kształci się nie tylko zawodowo, rzemieślniczo, ale także zdobywają wiedzę w dziedzinie szeroko pojętej humanistyki. Do absolwentów PIST-u liczą się Elżbieta Barszczewska, Danuta Szaflarska, Erwin Axer, Marian Wyrzykowski, Jan Kreczmar czy Jan Świderski.

Produkty i usługi

Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. W toku studiów zapewnia studentom wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz daje takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mogli stać się elitą aktorską, przygotowaną do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Absolwent Wydziału Aktorskiego może podjąć pracy w charakterze:
- aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
- animatora działań kulturalnych,
- prezentera i redaktora w mass mediach,
- wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

Wydział Reżyserii (wymyślony i założony w 1933 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera) jest wydziałem praktyczno-teoretycznym. Od roku akademickiego 2007/2008 studia magisterskie na kierunku reżyseria trwają 5 lat (10 semestrów). Wyrazisty kierunek edukacji na Wydziale Reżyserii wyznaczyli reżyserzy: Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski i Zygmunt Hübner.

Absolwentowi Reżyserii Zdobyte kwalifikacje pozwalają podjąć pracę w charakterze:
- reżysera teatrów dramatycznych i muzycznych, widowisk i filmów telewizyjnych, filmów fabularnych
- scenarzysty, adaptatora, dramaturga

WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczeniem teatru” – istotnym segmentem programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia”. Program studiów niestacjonarnych jest silniej nasycony elementami praktyki.

Dyplom Wydziału WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej w teatrach (działy literackie, biblioteki, archiwa teatralne, działy organizacji widowni i organizacji pracy artystycznej), w mediach – prasie, radio i telewizji; w działach i redakcjach kulturalnych, w muzeach sztuk widowiskowych.

Marki i specjalizacje

Wydział Sztuki Lalkarskiej jest wydziałem zamiejscowym z siedzibą w Białymstoku. Powstał w 1975 roku, kiedy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ówczesna nazwa Uczelni) był prof. Tadeusz Łomnicki.Początkowo był to Wydział Lalkarski. Pierwszym jego dziekanem został Jan Wilkowski – jeden z najznakomitszych lalkarzy polskich okresu powojennego, aktor i reżyser, twórca wielkich spektakli polskiego lalkarstwa.

Wydział Aktorski, Wydział Reżyserii, WOT, Wydział Sztuki Lalkarskiej, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Lokalizacja na mapie.

Dodatkowe informacje o firmie

 • Branże w których działa przedsiębiorstwo:
 • Nazwa firmy: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 • NIP: Brak
 • Rodzaj działalności: Usługi
 • Kraj: Polska
 • Kod pocztowy: 00-246
 • Ulica: Miodowa 22 /24
 • Województwo: Mazowieckie
 • Miejscowość: Warszawa
 • Adres e-mail: dziekanatWOT@at.edu.pl
 • Nr telefonu: 22 831 02 16
 • Adres strony internetowej: http://www.at.edu.pl
 • Faks: 22 831 91 01
 • Akceptacja regulaminu: Akceptuję
 • Lista: 12 listopada 2012
 • Wygasa: Ogłoszenie wygasło
ID Ogłoszenia: 95450a0e0f7a9ad4

  

Dodaj opinię

Nauka i szkolnictwo