home
Online 5

1234

NAJLEPSZA FIRMA według Klienta

Najlepsza Firma osobisty opiekun techniczny
Certyfikat – Najlepsza Firma według Klienta to inicjatywa powstała z myślą o uczciwych i rzetelnych przedsiębiorcach, celem procesu jest ocena firmy gdzie głównym czynnikiem wyróżniającym są opinie Klientów oraz poziom satysfakcji i zadowolenia z usług, produktów jak również ogólnej współpracy. Certyfikat Najlepsza Firma według Klienta to nagroda oraz podziękowanie za postępowanie zgodne z etyką biznesową. Nieodpłatnie przyznawany na podstawie wyników niezależnych badań przeprowadzanych przez Komisję Certyfikacyjną. Tytuł Najlepsza Firma według Klienta przyznawany jest na czas nieokreślony, kontrola słuszności nadania tego tytułu jest ciągła i uruchamiana, co kwartał. W tym czasie Firmy bezpłatnie mogą posługiwać się logotypami Certyfikatu we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych.
Ogólnopolski Program Najlepsza Firma według Klienta istnieje na polskim rynku już od ponad 3 lat. Organizatorem Programu jest Operator serwisu NajlepszaFirma.pl mocno związany z e-biznesem, Internetem oraz zasadami jego bezpiecznego i uczciwego wykorzystaniem oraz otoczeniem biznesu, z powodzeniem również zajmuje się problemami przedsiębiorczości, projektowaniem i wdrażaniem zarówno nowoczesnych technologii jak innowacji oraz edukacji ekonomicznej i biznesowej konsumentów i przedsiębiorców.

PROCES CERTYFIKACJI

ZGŁOSZENIE

Klienci zadowoleni z usług Firmy rekomendują ją do programu. Przedstawiciele programu, kontaktują się również z firmami w sposób losowy, podczas rozmowy przeprowadzana jest weryfikacja wstępna.

BADANIE

Wyszukiwane są wszelkie opinie na temat danej firmy, w przypadku niejasności przeprowadzane jest badanie tajemniczy Klient. Proces dostosowywany jest zazwyczaj indywidualnie do każdej firmy.

ANALIZA

Zgromadzone dane poddawane są szczegółowej analizie, oraz porównywane z wynikami innych firm z danej branży, lokalizacji oraz wielkości zakresu działania.

RAPORT

Pozytywny wynik badań potwierdzony raportem przekazywanym Firmie kończy podstawowy proces. Tym samym przyznawany jest Certyfikat oraz tytuł Najlepsza Firma według Klienta.

WERYFIKACJA, ZASADY I SYSTEM

Certyfikat Najlepsza Firma według Klienta
Podstawą procesu certyfikacyjnego Programu Najlepsza Firma według Klienta i jest badanie satysfakcji oraz ogółu doświadczeń Klientów w trakcie i po zakończeniu współpracy.
Weryfikacja opinii jest prowadzona przy użyciu autorskiego zintegrowanego systemu Internetowego pozwala to w bardzo dokładny sposób ocenić opinie w zakresie: rzetelności, źródła pochodzenia, jakości oraz wykluczeniu duplikatów.
Dla każdej Firmy wielkość zakresu badanych opinii wynosi 100 procent.
Warunkiem przyznania odznaczenia jest zachowanie 90 procentowego stosunku opinii pozytywnych w odniesieniu do całości badanych.
Ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Komisja Certyfikacyjna wspierana przez opiekuna danej firmy.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Książka Najlepsza Firma Twój partner w e-biznesie

Większa wiedza

Niezależne i szczegółowe badanie dostarcza informacji o opiniach Klientów na temat satysfakcji ze współpracy z Firmą oraz wysokości prawdopodobieństwa polecenia. Szczegółowy raport, zawierający analizę wyników nakreśla dotychczasowy sposób i poziom działania jak ujawnia również słabe obszary, które wymagają dodatkowej uwagi lub ewentualnej poprawy.

Większa wiarygodność

Certyfikat oraz tytuł Najlepsza Firma według Klienta stanowi niepodważalny dowód fachowego, solidnego i rzetelnego świadczenia usług, potwierdza godność polecenia Firmy.

Większa ilość Klientów

Poprawia konkurencyjność oferty na tle konkurencji. Zamieszczenie logo i informacji w materiałach reklamowych o uzyskanym odznaczeniu oraz posługiwanie się nim, na co dzień wpływa na decyzje Klientów. Klienci dwa razy częściej sięgną po usługi Firmy utytułowanej, jako Najlepsza Firma według Klienta.

Pracownicy

Wysokie oceny Klientów wpływają na lepszą motywację i zaangażowanie pracowników, którzy w oczywisty sposób, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ostateczny wizerunek i rozwój Firmy. Motywacja i zaangażowanie pracowników często okazuje się bezcenna.

 

WYNIKI BADAŃ

Rozpoznawalność Programu Najlepsza Firma

Ten innowacyjny program przynosząc wiele korzyści zarówno Konsumentów jak również Przedsiębiorcom jest jedyną tego typu inicjatywą w Polce, mocno rozpoznawanym i cieszącym się dużym zaufaniem wyróżnieniem wśród Klientów.Wartość i specyfika Certyfikatu Najlepsza Firma według Klienta jest już rozpoznawana przez 57 procent ankietowanych, biorących udział w ostatnim badaniu z 2014 roku.